Vi – Dorthe Madsen og Marta Orbis  – er begge uddannet på Jordemoderskolen i København, hvor vi fik vores autorisation i marts 2000 og har derudover hver en meget forskellig baggrund.Vi har haft hver vores motiver og tilgang til realiseringen af Fødeklinik Maia, som vi i sin tid startede sammen med Ditte Marså.  Det har taget os nogle år at komme til et fælles værdigrundlag, der var stærkt nok til at give afsæt og løfte,  hvad der er kommet til at være Fødeklinik Maia.I de forløbne år har vi opbygget et fællesskab, hvor vi begge kan finde faglig og personlig udfordring, samhørighed og sjæleligt slægtskab.Foruden vores formelle uddannelse hviler vores faglighed på ny viden, traditioner og jordemoderkunst fra hele verden. For at holde vores viden levende og i udvikling opdaterer vi os gennem vores netværk ved at deltage i internationale konferencer og løbende holde os orienteret om den nyeste forskning.

Dorthe:
Under graviditeten og i fødslen konfronteres vi med naturen og virkeligheden. Hvad har vi med os og hvad møder os lige nu. Det ser jeg som en fantastisk chance for at tage livet til sig, og for at stå op for sig selv og sit barn.
Jeg ønsker at styrke familien og bakke dem op i deres egne kompetencer – menneskeligt og jordemoderfagligt.
Jeg er sikker på at det har betydning, at blive mødt med respekt og nænsomhed, når man kommer til verden og når man bliver familie.

Marta:
Indgangen og udgangen til livet har været kontinuerlig kilde til undren og inspiration. Jeg tror, det gør en forskel at blive mødt med nærvær og respekt.  Mit virke som jordemoder er blevet til ud fra en vision om at skabe en rydning i verden,  et åndeligt rum, hvor et nyt menneskeliv kan bydes velkommen i pagt med fødslens universelle sammenhæng.
Det har været min hensigt at kunne tilbyde et særligt sted hævet over dagligdagen, hvor man for en stund kan trække sig tilbage og fordybe sig i det enestående ved at bringe et barn til verden.